Najnowsze wpisy


lip 12 2011 Co w roku 2011 na rynku finansowym?
Komentarze: 0

Okres na Fuzje i Przejęcia. Na początku roku poziom transakcji na globie powiększyła się o 25 punktów procentowych Nasz kraj jest w zainteresowaniach inwestorów.

Przedsiębiorstwa jednoczą się i kupują na olbrzymią skalę – powiadomienie z raportu Allen&Overy, kancelarie wyspecjalizowane w inicjowaniu takiego rodzaju transakcji. W pierwszych miesiącach roku na świecie zaszło do pięcset jeden transakcji w kwocie 532,3 mld zł. Niemniej jednak wielkość powiększyła się w ciągu 365 dni ledwo o blisko 4 %, jednak wartość aż o 27 procent. Spowodowane jest to przez poprawę nastawienia udziałowców sprzężony z lepszą kondycją gospodarki, łatwiejszym dostępem do fundowania i dużymi arsenałami gotówki w firmach. W naszym regionie zaszło do około 21 transakcji o wartości około 80 mld zł. W konfrontacji z pierwszymi 3 miesiącami 2010r. zwiększyła się o około 140 procent.

Fuzje i przejęcia w Polsce są w dobrym stanie. Przede wszystkim na tle tego, co się odbywa w naszej strefie. W obecnym roku wystąpiły niespotykane wyniki. Discount Żabka sprzedano za niecałe 1,6 mld zł. Rynek napędzają prywatyzacje także to, że inwestorzy są wyposażeni w bardzo dużą część pieniędzy. Spoółki w okresie zastoju nie inwestowały i zgromadziły kolosalne zapasy pieniędzy. Za przyczyną okazałych transakcji w Polsce przychodzą najogromniejsze fundusze, a siedziby rozwijają kolosi bankowości inwestycyjnej. Czy utrzymają się na dłużej?

0000doradztwoinwestycyjne : : fuzje i przejęcia, przejęcia
cze 20 2011 Jakim sposobem opracować transakcje fuzji...
Komentarze: 0

Z roku na rok spostrzega się na sektorze polskim podwyższenie wartości transakcji obejmujących fuzje i przejęcia. Niecałe 5 lat temu Rzeczpospolita Polska znalazła się w elicie państw z Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę liczbę zawieranych transakcji. Dominującym zamiarem przejęcia jest akceleracja rozrostu spółki przez pozyskanie ponadplanowych źródeł dochodu, bazy kontrahentów, nowoczesnych podejść technicznych, czy też wyjątkowej firmy.

Proces powiązany z zagarnięciem firmy w naszym kraju trwa zwykle sześć miesięcy, a poprzedzony jest częstokroć analizą pieniężną jej opłacalności oraz potencjału jej zapłaty. Jednym z podstawowych zamiarów przejęcia obok podwyższenia prywatnej konkurencyjności na rynku krajowym także globalnym jest obniżka wydatków przedsiębiorstwa. Uzupełniającym efektem jest zwiększenie siły firmy i tym samym powiększona atrakcyjność oferty przy procesach generalnie nazywanych: zakup przedsiębiorstwa. W ocenie założycieli punkt docelowy da się przybliżyć na poziomie planowania przejęcia - poprzez optymalizację podatkową tejże transakcji. Nie ulega wątpliwości, że przepisy zarządzenia fiskalnego naciskają na decyzje o zakupieniu spółki także na formę prawną opisanego uzyskania.

0000doradztwoinwestycyjne : : fuzje i przejęcia, zakup przedsiębiorstwa
cze 10 2011 Jak doszło do utworzenia największej spółki...
Komentarze: 0

Odpowiedź jest bezdyskusyjna. Mocno na czasie i nie krótkotrwała sprawa poprzednich dziesięciu lat, innymi słowy fuzje i przejęcia.

Orlen S.A. – bowiem o nim wypowiedź – zaistniał z powodu fuzji 2-óch sporych spółek. Centrala Produktów Naftowych (zwany CPN) i Petrochemia Płock. Dlaczego podjęto się na takiż zagrywkę? Odpowiedź również jednoznaczna. Z motywu ochoty rozrostu. CPN dysponował niewspółmiernie dużo większą siecią dystrybucji, niźli jakikolwiek inny fabrykant. Jednak nie był on producentem paliw ciekłych. Dyrekcja CPNu przypuszczała, że dochody spółki będą w każdym następnym roku topniały. Petrochemia Płock wprawdzie, była i jest najogromniejszą fabryką paliwa w kraju, która miała jednostkowe stacje benzynowe na terenie Polski.

Żeby móc powiększyć progresy techniczne, wysyłkę paliwa na zbyt wschodni, postawiono na fuzję. Została uskuteczniona wycena spółki z o.o, przekształcenie logo firmy i kolejna wycena spółki. Z czasem spostrzeżono, że był to kierunek niesłychanie słuszny.

0000doradztwoinwestycyjne : : fuzje i przejęcia, wycena spółki z o.o
cze 01 2011 Kontrakt z obrębu doradztwa strategicznego....
Komentarze: 0

W zawrzeniu do poprzednio ogłaszanych artykułów winny jestem objaśnić na czym usługa doradztwa polega, skoro nurty w Europie i światowe pokazują większe zainteresowanie. Doradztwo inwestycyjne opiera się na przygotowaniu i przesłaniu klientowi, werbalnej bądź pisemnej rekomendacji obejmującej:

Kupno udziałów lub odmiennych analogicznych instrumentów walutowych Przeprowadzenia lub zmniejszenia wykonania pełnomocnictw wynikającego z ustalonego aparatu walutowego.

Przedstawiona wyżej wymioniona charakterystyka, na ogół widnieje w postanowieniach ogólnych dodawanym do transakcji jako legalne pismo. W możliwości wtajemniczenia zmian do regulaminu, petent winien być o tym poinformowany; musi także dołączyć swoją sygnaturę na odmienny dokument. Spółki oferujące działania komercyjne z zakresu doradztwa strategicznego warunkują sobie możliwość zmian. Zobowiązują interesanta do poinformowania go o wszelkiej kolejnej przemianie. Więź pośród stronami pozostaje. Sprzyja to nawiązywaniu drugiego typu więzi biznesowej, mogących wydać plon korzyściami pieniężnymi na innym podstawie.

0000doradztwoinwestycyjne : : doradztwo inwestycyjne, kupno udziałów
maj 26 2011 Fuzje i przejęcia - stan na świecie cz.2...
Komentarze: 0

Chcąc polepszenia, blisko trzydzieści dwa procent spółek rozważa uczynić to dzięki akwizycji za granice i wynosi to pięć procent mniej niż w ubiegłym roku. Silną potrzebę ma również Stary kontynent gdzie 41% spółek rozważa kupno przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Ważnym wydaje się przyrost ilości przedsiębiorstw przewidujących modyfikację statusu. Jednak na znaczących rynkach tj. USA, Wielka Brytania czy Chiny widoczny jest powiększenie liczebności właścicieli planujących sprzedaż udziałów funduszowi private equity. Mike Hughes objaśnia:

„Dobrze administrowane przedsiębiorstwa powodują zwyczajny punkt docelowy a fuzje i przejęcia będą przejawiać wielkie zapotrzebowanie”. Inwestorzy korporacyjni prawidłowo szacują firmy właściwej jakości. Za pomocą dużych środków finansowych uzbieranych w funduszach private equity, otwartych umieszczać pieniądze jest dużo.

Póki co wzięcie debiutu na giełdzie nieco zmalało o mniej więcej 7 procent zestawiając rok 2010. Ogólnoświatowe perspektywy są coraz to raczej korzystne a to ze względu na wzrost ufności i poprawie pozycji przedsiębiorstw wynikającej z poprawionego dostępu do źródeł solidnego fundowania.

0000doradztwoinwestycyjne : : kupno przedsiębiorstwa, private equity